رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علیرضا صالح به سِمت معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد.

با حکم وزیر اقتصاد، “علیرضا صالح” معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه و قائم مقام فعلی صندوق توسعه ملی، به سِمت معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد.

با حکم وزیر اقتصاد، “علیرضا صالح” معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه و قائم مقام فعلی صندوق توسعه ملی، به سِمت معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد.