رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زلزله‌های ۴.۵ و ۴.۷ ریشتری در شمال و جنوب ایران/ تلفات و مصدوم نداشت

زلزله‌های ۴.۵ و ۴.۷ ریشتری در شمال و جنوب ایران/ تلفات و مصدوم نداشت در فاصله ۳ دقیقه از ۲۱:۲۵ تا ۲۱:۲۸ امروز ۲۵ شهریور ۹۸ دو زلزله ۴.۵ و ۴.۷ ریشتری در تخت هرمزگان و جیرنده گیلان در مرز با قزوین به وقوع پیوست که مطابق اعلام استان‌ها هیچ

زلزله‌های ۴.۵ و ۴.۷ ریشتری در شمال و جنوب ایران/ تلفات و مصدوم نداشت

در فاصله ۳ دقیقه از ۲۱:۲۵ تا ۲۱:۲۸ امروز ۲۵ شهریور ۹۸ دو زلزله ۴.۵ و ۴.۷ ریشتری در تخت هرمزگان و جیرنده گیلان در مرز با قزوین به وقوع پیوست که مطابق اعلام استان‌ها هیچ