رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهادت یک مامور انتظامی در بزمان

شهادت یک مامور انتظامی در بزمان دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر:بر اثر درگیری با اشرار در محور بزمان به چابهار چهار نفر مجروح شدند که یک نفر از مجروحان به شهادت رسید./صداوسیما

شهادت یک مامور انتظامی در بزمان

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر:بر اثر درگیری با اشرار در محور بزمان به چابهار چهار نفر مجروح شدند که یک نفر از مجروحان به شهادت رسید./صداوسیما