رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الزام به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه۹۷ و صورت‌های مالی حسابرسی شده در سامانه جامع بودجه

الزام به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه۹۷ و صورت‌های مالی حسابرسی شده در سامانه جامع بودجه محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‌ای به همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تاکید کرد: تا ۱۰ مهر امسال بایستی اطلاعات عملکرد بودجه۹۷ و صورت‌های مالی حسابرسی شده […]

الزام به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه۹۷ و صورت‌های مالی حسابرسی شده در سامانه جامع بودجه

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‌ای به همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تاکید کرد: تا ۱۰ مهر امسال بایستی اطلاعات عملکرد بودجه۹۷ و صورت‌های مالی حسابرسی شده آن در سامانه جامع بودجه ثبت شود.

همچنین مهلت ورود اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه ۶ ماهه ۱۳۹۸ و بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹ نیز تا ۲۰ مهر خواهد بود.

در صورت ثبت نشدن اطلاعات در موعد مقرر،بالاترین مقام دستگاه پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی خواهد بود