رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز فروش بلیط مسابقات کشتی کج عربستان سعودی WWE Crown Jewel از فردا

آغاز فروش بلیط مسابقات کشتی کج عربستان سعودی WWE Crown Jewel از فردا مسابقات کشتی کج عربستان سعودی در سالن بین المللی ملک فهد ریاض برگزار می شود و ورزشکاران برجسته از کشورهای مختلف در این مسابقات حضور خواهند یافت. این مسابقات از ۳۱ اکتبر آغاز خواهد شد

آغاز فروش بلیط مسابقات کشتی کج عربستان سعودی WWE Crown Jewel از فردا

مسابقات کشتی کج عربستان سعودی در سالن بین المللی ملک فهد ریاض برگزار می شود و ورزشکاران برجسته از کشورهای مختلف در این مسابقات حضور خواهند یافت. این مسابقات از ۳۱ اکتبر آغاز خواهد شد