رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سبد معاش از ۸ میلیون تومان گذشت

سبد معاش از ۸ میلیون تومان گذشت سبد معاش خانوارهای کارگری در شهریور ماه با ۴۸۹ هزار تومان افزایش، از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است بررسی‌های آماری سبد معاش خانوارهای کارگری نشان می‌دهد، کارگران به ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تومانِ اضافه نیاز دارند تا قدرت خرید و سطح زندگی خود را همانند […]

سبد معاش از ۸ میلیون تومان گذشت

سبد معاش خانوارهای کارگری در شهریور ماه با ۴۸۹ هزار تومان افزایش، از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است

بررسی‌های آماری سبد معاش خانوارهای کارگری نشان می‌دهد، کارگران به ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تومانِ اضافه نیاز دارند تا قدرت خرید و سطح زندگی خود را همانند روزهای ابتدایی سال حفظ کنند و از افول سطح معاش خود جلوگیری نمایند /ایلنا