رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


براي اصلاح نظام بانکي ضرب الاجل تعيين نشده

رئيس کل بانک مرکزي : براي اصلاح نظام بانکي ضرب الاجل تعيين نشده ، زيرا اصلاح نظام بانکي زمان بر است

رئيس کل بانک مرکزي : براي اصلاح نظام بانکي ضرب الاجل تعيين نشده ، زيرا اصلاح نظام بانکي زمان بر است