رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر خیانت کیوانچ تاتلیتو به همسرش باشاک دیزر در ترکیه حاشیه ساز شده

خبر خیانت کیوانچ تاتلیتو به همسرش باشاک دیزر در ترکیه حاشیه ساز شده خبرگزاری ادعا کرده کیوانچ با سارا سمپایو سوپر مدل مشهور و فرشته ویکتوریا سیکرت مدتی رابطه داشته و در حال خروج از یک هتل دیده شده اند،هنوز کیوانچ و همسرش واکنشی به این ادعا نشان نداده اند

خبر خیانت کیوانچ تاتلیتو به همسرش باشاک دیزر در ترکیه حاشیه ساز شده

خبرگزاری ادعا کرده کیوانچ با سارا سمپایو سوپر مدل مشهور و فرشته ویکتوریا سیکرت مدتی رابطه داشته و در حال خروج از یک هتل دیده شده اند،هنوز کیوانچ و همسرش واکنشی به این ادعا نشان نداده اند