رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمدحسین حیدری دستگیری‌اش را تکذیب کرد

محمدحسین حیدری (فعال رسانه‌ای نزدیک به احمدی نژاد) شایعه دستگیری‌اش را که برخی کانال‌های زرد منتشر کرده بودند تکذیب کرد

محمدحسین حیدری (فعال رسانه‌ای نزدیک به احمدی نژاد) شایعه دستگیری‌اش را که برخی کانال‌های زرد منتشر کرده بودند تکذیب کرد


جدیدترین خبرها