رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۵.۶ محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی كوخرد تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۴:۲۸:۵۰ طول جغرافیایی: ۵۴.۹۷ عرض جغرافیایی: ۲۷.۰۵ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۴۷ کیلومتری كوخرد (هرمزگان) ۴۹ کیلومتری كنگ (هرمزگان) ۵۴ کیلومتری بندر لنگه (هرمزگان) نزدیکترین مراکز استان: ۱۳۰ کیلومتری بندرعباس ۳۷۳ کیلومتری شيراز

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۵.۶
محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی كوخرد
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۴:۲۸:۵۰
طول جغرافیایی: ۵۴.۹۷
عرض جغرافیایی: ۲۷.۰۵
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۴۷ کیلومتری كوخرد (هرمزگان)
۴۹ کیلومتری كنگ (هرمزگان)
۵۴ کیلومتری بندر لنگه (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۳۰ کیلومتری بندرعباس
۳۷۳ کیلومتری شيراز