رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴ محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی رويدر تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۵:۳۶:۳۳ طول جغرافیایی: ۵۵.۰۷ عرض جغرافیایی: ۲۷.۱۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۵ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۴۶ کیلومتری رويدر (هرمزگان) ۵۷ کیلومتری بندر خمير (هرمزگان) ۵۸ کیلومتری كوخرد (هرمزگان) نزدیکترین مراکز استان: ۱۱۹ کیلومتری بندرعباس ۳۶۷ کیلومتری شيراز

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴
محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی رويدر
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۵:۳۶:۳۳
طول جغرافیایی: ۵۵.۰۷
عرض جغرافیایی: ۲۷.۱۹
عمق زمین‌لرزه: ۱۵ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۴۶ کیلومتری رويدر (هرمزگان)
۵۷ کیلومتری بندر خمير (هرمزگان)
۵۸ کیلومتری كوخرد (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۱۹ کیلومتری بندرعباس
۳۶۷ کیلومتری شيراز