رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلیات توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا در مجلس عوام رای آورد

کلیات توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا در مجلس عوام رای آورد کلیات لایحه توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی جدایی از این اتحادیه با ۳۲۹ رای موافق در برابر ۲۹۹ رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس عوام رسید.

کلیات توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا در مجلس عوام رای آورد

کلیات لایحه توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی جدایی از این اتحادیه با ۳۲۹ رای موافق در برابر ۲۹۹ رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس عوام رسید.