رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دهمین روز اعتراضات لبنان؛ زنجیرۀ انسانی معترضان در سراسر کشور

دهمین روز اعتراضات لبنان؛ زنجیرۀ انسانی معترضان در سراسر کشور معترضان در چهارچوب یک بسیج بی‌سابقه و برای نشان دادن مخالفت خود با هرگونه تفرقۀ قومی و مذهبی در این کشور، این زنجیرۀ انسانی را از شهر طرابلس تا صور به طول ۱۷۰ کیلومتر تشکیل دادند. آنها اعلام کردند که می‌خواهند با این کار، وحدت […]

دهمین روز اعتراضات لبنان؛ زنجیرۀ انسانی معترضان در سراسر کشور

معترضان در چهارچوب یک بسیج بی‌سابقه و برای نشان دادن مخالفت خود با هرگونه تفرقۀ قومی و مذهبی در این کشور، این زنجیرۀ انسانی را از شهر طرابلس تا صور به طول ۱۷۰ کیلومتر تشکیل دادند. آنها اعلام کردند که می‌خواهند با این کار، وحدت ملی را که طی ۱۰ روز گذشته میان معترضان بوجود آمده، تقویت کنند.