رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۱ محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی رويدر تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰۵:۲۶:۵۳ طول جغرافیایی: ۵۵.۰۸ عرض جغرافیایی: ۲۷.۱۶ عمق زمین‌لرزه: ۱۵ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۴۷ کیلومتری رويدر (هرمزگان) ۵۵ کیلومتری بندر خمير (هرمزگان) ۵۸ کیلومتری كوخرد (هرمزگان) نزدیکترین مراکز استان: ۱۱۸ کیلومتری بندرعباس ۳۷۰ کیلومتری شيراز

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۱
محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی رويدر
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰۵:۲۶:۵۳
طول جغرافیایی: ۵۵.۰۸
عرض جغرافیایی: ۲۷.۱۶
عمق زمین‌لرزه: ۱۵ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۴۷ کیلومتری رويدر (هرمزگان)
۵۵ کیلومتری بندر خمير (هرمزگان)
۵۸ کیلومتری كوخرد (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۱۸ کیلومتری بندرعباس
۳۷۰ کیلومتری شيراز