رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر صحت ندارد و تایید نمی‌شود

رییس دفتر رییس جمهور در حاشیه هیئت دولت: حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر صحت ندارد و تایید نمی‌شود

رییس دفتر رییس جمهور در حاشیه هیئت دولت: حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر صحت ندارد و تایید نمی‌شود