رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین تغییرات قیمتی اقلام خوراکی در مهر

آخرین تغییرات قیمتی اقلام خوراکی در مهر مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود در خصوص متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری اعلام کرده که در مهر ۹۸، «پرتقال محصول داخل» (٣٩.٢ درصد)، «سیب زمینی» (٢٣.٨ درصد) و «سیب درختی زرد» (١٧.٢ درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌­اند.

آخرین تغییرات قیمتی اقلام خوراکی در مهر

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود در خصوص متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری اعلام کرده که در مهر ۹۸، «پرتقال محصول داخل» (٣٩.٢ درصد)، «سیب زمینی» (٢٣.٨ درصد) و «سیب درختی زرد» (١٧.٢ درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌­اند.