رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرصت ۴۸ ساعته کمیته انضباطی به کالدرون

فرصت ۴۸ ساعته کمیته انضباطی به کالدرون کمیته انضباطی برای گابریل کالدرون، سرمربی پرسپولیس به دلیل عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب ابلاغیه ای را صادر کرد که باید ظرف مدت ۲ روز از تاریخ این ابلاغیه(۸ آبان ماه) دفاعیات خود را به کمیته انضباطی ارسال کند.

فرصت ۴۸ ساعته کمیته انضباطی به کالدرون

کمیته انضباطی برای گابریل کالدرون، سرمربی پرسپولیس به دلیل عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب ابلاغیه ای را صادر کرد که باید ظرف مدت ۲ روز از تاریخ این ابلاغیه(۸ آبان ماه) دفاعیات خود را به کمیته انضباطی ارسال کند.