رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


من و سرماخوردگی همین الان یهویی!

من و سرماخوردگی همین الان یهویی! محمدرضا میرشاه ولد با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود به موضوع آغاز فصل سرماخوردگی و موج عکس و فیلم‌های مرتبط با آن در شبکه‌های اجتماعی پرداخت.

من و سرماخوردگی همین الان یهویی!

محمدرضا میرشاه ولد با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود به موضوع آغاز فصل سرماخوردگی و موج عکس و فیلم‌های مرتبط با آن در شبکه‌های اجتماعی پرداخت.