رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویراز خسارات زلزله ۵.۹ ریشتری در روستای ورنکش

تصاویر ایرنا از خسارات زلزله ۵.۹ ریشتری در روستای ورنکش میانه در استان آذربایجان شرقی

تصاویر ایرنا از خسارات زلزله ۵.۹ ریشتری در روستای ورنکش میانه در استان آذربایجان شرقی