رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی سازمان انرژی اتمی: قرار بود تا ۱۵ سال در فردو غنی سازی صورت نگیرد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: قرار بود تا ۱۵ سال در فردو غنی سازی صورت نگیرد اما اکنون پس از ۴ سال با انتقال ساده یک سیلندر از اصفهان کار غنی سازی از چند روز پیش آغاز شد/ایسنا

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: قرار بود تا ۱۵ سال در فردو غنی سازی صورت نگیرد اما اکنون پس از ۴ سال با انتقال ساده یک سیلندر از اصفهان کار غنی سازی از چند روز پیش آغاز شد/ایسنا