رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۶ محل وقوع: استان كرمان – حوالی چاه داد خدا تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۱:۵۵:۱۹ طول جغرافیایی: ۵۸.۰۷ عرض جغرافیایی: ۲۷.۲۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۹ کیلومتری چاه داد خدا (کرمان) ۳۲ کیلومتری قلعه گنج (کرمان) ۵۸ کیلومتری منوجان (کرمان) نزدیکترین مراکز استان: ۱۷۷ کیلومتری […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۶
محل وقوع: استان كرمان – حوالی چاه داد خدا
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۱:۵۵:۱۹
طول جغرافیایی: ۵۸.۰۷
عرض جغرافیایی: ۲۷.۲۹
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۹ کیلومتری چاه داد خدا (کرمان)
۳۲ کیلومتری قلعه گنج (کرمان)
۵۸ کیلومتری منوجان (کرمان)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۷۷ کیلومتری بندرعباس
۳۴۷ کیلومتری كرمان