رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نظر مقام معظم رهبری درباره مسئله‌ی چندهمسری منتشر شد

نظر مقام معظم رهبری درباره مسئله‌ی چندهمسری منتشر شد رهبر انقلاب: خدا یکی، محبت یکی و یار یکی

نظر مقام معظم رهبری درباره مسئله‌ی چندهمسری منتشر شد

رهبر انقلاب: خدا یکی، محبت یکی و یار یکی