رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جشن تولد ۷۱ سالگی رئیس جمهور روحانی

جشن تولد ۷۱ سالگی رئیس جمهور روحانی صفحه اینستاگرام رئیس جمهور روحانی با انتشار سه عکس، نوشت: «۷۱ سالگی، سورپرایزی در مسیر برگشت از سفرهای استانی کرمان و یزد؛ همراه با کادر زحمت‌کش و مهربان پروازی، ٩٨/٨/٢۱»

جشن تولد ۷۱ سالگی رئیس جمهور روحانی

صفحه اینستاگرام رئیس جمهور روحانی با انتشار سه عکس، نوشت: «۷۱ سالگی، سورپرایزی در مسیر برگشت از سفرهای استانی کرمان و یزد؛ همراه با کادر زحمت‌کش و مهربان پروازی، ٩٨/٨/٢۱»