رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف نشان «شیر و خورشید» از بعضی تیرهای قدیمی برقِ تهران

حذف نشان «شیر و خورشید» از بعضی تیرهای قدیمی برقِ تهران طرح «شیر و خورشید» روی بعضی تیربرق‌های قدیمی به دلیل نوع ساخت بدنه‌ی پایینی معمولا مخدوش شده یا حتی آن بخش سیمانی به طور کامل از بدنه‌ی تیر جدا شده‌اند/ایسنا

حذف نشان «شیر و خورشید» از بعضی تیرهای قدیمی برقِ تهران

طرح «شیر و خورشید» روی بعضی تیربرق‌های قدیمی به دلیل نوع ساخت بدنه‌ی پایینی معمولا مخدوش شده یا حتی آن بخش سیمانی به طور کامل از بدنه‌ی تیر جدا شده‌اند/ایسنا