رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: طبیعی ایست که افزایش قیمت بنزین اثر خود را روی بقیه کالاها بگذارد

وزیر کشور: طبیعی ایست که افزایش قیمت بنزین اثر خود را روی بقیه کالاها بگذارد

وزیر کشور: طبیعی ایست که افزایش قیمت بنزین اثر خود را روی بقیه کالاها بگذارد