رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه پروژه تبدیل کاربری «فردو» را تعلیق کرد

روسیه پروژه تبدیل کاربری «فردو» را تعلیق کرد شرکت «روس اتم» روسیه با بیان اینکه با آغاز غنی‌سازی اورانیوم در مرکز فردو امکان تولید ایزوتوپ‌های پایدار وجود ندارد، اعلام کرد پروژه تبدیل کاربری این مرکز به حالت تعلیق درآمده است. در بیانیه این شرکت آمده است: غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار نمی‌تواند [به صورت […]

روسیه پروژه تبدیل کاربری «فردو» را تعلیق کرد

شرکت «روس اتم» روسیه با بیان اینکه با آغاز غنی‌سازی اورانیوم در مرکز فردو امکان تولید ایزوتوپ‌های پایدار وجود ندارد، اعلام کرد پروژه تبدیل کاربری این مرکز به حالت تعلیق درآمده است.
در بیانیه این شرکت آمده است: غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار نمی‌تواند [به صورت همزمان] در یک اتاق انجام گیرد.
این شرکت اجرای این دو پروژه به صورت همزمان را «از لحاظ فنی غیرممکن» توصیف کرده است.
روس اتم گفته طرف ایرانی در جریان تعلیق پروژه قرار گرفته است./فارس