رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات جانشین پلیس پیشگیری پایتخت درباره درگیری اشرار در قهوه خانه ای در شرق تهران

توضیحات جانشین پلیس پیشگیری پایتخت درباره درگیری اشرار در قهوه خانه ای در شرق تهران؛ مقتول، راننده ای است که ارتباطی با درگیری نداشت.

توضیحات جانشین پلیس پیشگیری پایتخت درباره درگیری اشرار در قهوه خانه ای در شرق تهران؛

مقتول، راننده ای است که ارتباطی با درگیری نداشت.


جدیدترین خبرها