رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو: هیچ قطعنامه‌‌ای ایران را از توسعه برنامه موشکی منع نمی‌کند

مسکو: هیچ قطعنامه‌‌ای ایران را از توسعه برنامه موشکی منع نمی‌کند نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای که در تاریخ ٢٦ نوامبر (٥ آذر) به دبیر کل سازمان ملل درباره برنامه موشکی ایران ارسال کرده تصریح کرده است: قطعنامه ٢٢٣١ ایران را از توسعه برنامه‌های موشکی و فضایی منع نمی‌کند./ فارس

مسکو: هیچ قطعنامه‌‌ای ایران را از توسعه برنامه موشکی منع نمی‌کند

نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای که در تاریخ ٢٦ نوامبر (٥ آذر) به دبیر کل سازمان ملل درباره برنامه موشکی ایران ارسال کرده تصریح کرده است: قطعنامه ٢٢٣١ ایران را از توسعه برنامه‌های موشکی و فضایی منع نمی‌کند./ فارس