رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهم حوزه‌های علمیه، سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه ۹۹

سهم حوزه‌های علمیه، سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه ۹۹ همزمان با تحویل بودجه سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی سهم شورای عالیه حوزه‌های علمیه، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و… در حالی مشخص شد که بیشتر آنها با افزایش بودجه در قیاس با سال گذسته مواجهه شده‌اند /ایسنا

سهم حوزه‌های علمیه، سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه ۹۹

همزمان با تحویل بودجه سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی سهم شورای عالیه حوزه‌های علمیه، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و… در حالی مشخص شد که بیشتر آنها با افزایش بودجه در قیاس با سال گذسته مواجهه شده‌اند /ایسنا