رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش وزیر ارتباطات به ادعای نزار زکا درباره بازجو بودنش

واکنش وزیر ارتباطات به ادعای نزار زکا درباره بازجو بودنش: احتمالا گرد نخودی که مصرف کرده خوب بوده او مباحث را با هم قاتی کرده است آن سالی که وی‌ (زکا) به ایران آمده، من وزارت ارتباطات بودم و ضمن اینکه وی بازداشت سپاه بوده نه وزارت اطلاعات/ایسنا

واکنش وزیر ارتباطات به ادعای نزار زکا درباره بازجو بودنش:

احتمالا گرد نخودی که مصرف کرده خوب بوده
او مباحث را با هم قاتی کرده است
آن سالی که وی‌ (زکا) به ایران آمده، من وزارت ارتباطات بودم و ضمن اینکه وی بازداشت سپاه بوده نه وزارت اطلاعات/ایسنا