رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی: نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸ درصد افزایش یافت

بانک مرکزی: نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸ درصد افزایش یافت بانک مرکزی: کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است. کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است./ ایسنا

بانک مرکزی: نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸ درصد افزایش یافت

بانک مرکزی:

کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است.

کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است./ ایسنا


جدیدترین خبرها