رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فهرست انصراف‌دهندگان از جشنواره تجسمی فجر

فهرست انصراف‌دهندگان از جشنواره تجسمی فجر شایسته نیست به جشن بنشینیم به دنبال واکنش‌های هنرمندان به جان باختن مسافران هواپیمای اوکراینی، ابراهیم حقیقی دبیرکل و اعضای هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر و نیز دبیران و داوران بخش‌های مختلف این رویداد از این جشنواره کناره‌گیری کردند.

فهرست انصراف‌دهندگان از جشنواره تجسمی فجر

شایسته نیست به جشن بنشینیم

به دنبال واکنش‌های هنرمندان به جان باختن مسافران هواپیمای اوکراینی، ابراهیم حقیقی دبیرکل و اعضای هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر و نیز دبیران و داوران بخش‌های مختلف این رویداد از این جشنواره کناره‌گیری کردند.