رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون گردشگری در واکنش به مالیات خروج از کشور: غافلگیر شدیم!

معاون گردشگری در واکنش به مالیات خروج از کشور: غافلگیر شدیم! ولی تیموری (معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی): از این وجود این لایحه اطلاع نداشتیم و غافلگیر شدیم. نمی‌دانم این لایحه ارسالی دولت بوده و یا از سوی مجلس به مصوبات قبلی اضافه شده است. ما از نمایندگان و بویژه فراکسیون […]

معاون گردشگری در واکنش به مالیات خروج از کشور: غافلگیر شدیم!

ولی تیموری (معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی):

از این وجود این لایحه اطلاع نداشتیم و غافلگیر شدیم.
نمی‌دانم این لایحه ارسالی دولت بوده و یا از سوی مجلس به مصوبات قبلی اضافه شده است.
ما از نمایندگان و بویژه فراکسیون گردشگری مجلس انتظار داشتیم به عنوان حامیان گردشگری که از نیاز این صنعت در شرایط موجود آگاه هستند، این ماده را تصویب نکنند