رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیلم صدا وسیما درباره شیر ایرانی در کشورهای همسایه دست به دست می‌شود

فیلم صدا وسیما درباره شیر ایرانی در کشورهای همسایه دست به دست می‌شود محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد فقط در روز اول بخش برنامه صبحگاهی صداوسیما در مورد شیر، به میزان ۳ تا ۵ هزار تن شیر برگشتی به کارخانه‌های لبنی داشته‌ایم. علاوه بر آن شنیده‌های ‌ما حاکی […]

فیلم صدا وسیما درباره شیر ایرانی در کشورهای همسایه دست به دست می‌شود

محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران:

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد فقط در روز اول بخش برنامه صبحگاهی صداوسیما در مورد شیر، به میزان ۳ تا ۵ هزار تن شیر برگشتی به کارخانه‌های لبنی داشته‌ایم. علاوه بر آن شنیده‌های ‌ما حاکی از آن است که تاثیر منفی اظهار نظرهای غیر کارشناسی در برنامه صدا و سیما موجب شده خانواده‌ها در استان‌ها کم برخودار از دریافت شیر رایگان مدارس خودداری می‌کنند.

تاثیر منفی برنامه غیر کارشناسی صدا و سیما محدود به داخل کشور نیست و تخریب برندهای لبنی ایران در بازار صادراتی توسط رقبا آغاز شده است. خبرهایی به دستمان رسیده که نشان می‌دهد فیلم صداوسیما در حال دست به دست شدن در کشورهای همسایه با عنوان ایرانی‌ها به ما سم می‌دهند، است./ایلنا