رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد قاطع با گران فروشان ماسک های بهداشتی

برخورد قاطع با گران فروشان ماسک های بهداشتی رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان: در صورت مشاهده یا گزارش هر گونه تخلفات در صنف ماسک فروش ها پرونده تخلف گران فروشی برای آن واحد صنفی تشکیل و پیگیری می شود.

برخورد قاطع با گران فروشان ماسک های بهداشتی

رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:

در صورت مشاهده یا گزارش هر گونه تخلفات در صنف ماسک فروش ها پرونده تخلف گران فروشی برای آن واحد صنفی تشکیل و پیگیری می شود.