رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسامی نامزدهای انتخابات تهران و اقلیت‌های دینی برای مجلس یازدهم

اسامی نامزدهای انتخابات تهران و اقلیت‌های دینی برای مجلس یازدهم اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران از سوی فرمانداری اعلام شد. برای مشاهده اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، اینجا (https://tehran.ostan-th.ir/Uploads/User/20/files/%D9%81%D8%B1%D9%85%2052_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3.PDF) کلیک کنید نامزدهای انتخاباتی اقلیت‌های دینی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در اینجا (https://tehran.ostan-th.ir/Uploads/User/20/files/%D9%81%D8%B1%D9%85%2052_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.PDF) قابل […]

اسامی نامزدهای انتخابات تهران و اقلیت‌های دینی برای مجلس یازدهم

اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران از سوی فرمانداری اعلام شد.

برای مشاهده اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، اینجا (https://tehran.ostan-th.ir/Uploads/User/20/files/%D9%81%D8%B1%D9%85%2052_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B3.PDF) کلیک کنید

نامزدهای انتخاباتی اقلیت‌های دینی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در اینجا (https://tehran.ostan-th.ir/Uploads/User/20/files/%D9%81%D8%B1%D9%85%2052_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.PDF) قابل مشاهده است