رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۶۰ درصد مدارس در تهران محل اخذ رای خواهند شد

بیش از ۶۰ درصد مدارس در تهران محل اخذ رای خواهند شد علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: در تهران بیش از ۶۰ درصد مدارس ما با همه تجهیزات و ‏امکانات به عنوان اماکن اخذ رای در اختیار وزارت کشور هستند.

بیش از ۶۰ درصد مدارس در تهران محل اخذ رای خواهند شد

علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: در تهران بیش از ۶۰ درصد مدارس ما با همه تجهیزات و ‏امکانات به عنوان اماکن اخذ رای در اختیار وزارت کشور هستند.