رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست وکلا از رئیسی برای بازبینی پرونده درویشان گنابادی

درخواست وکلا از رئیسی برای بازبینی پرونده درویشان گنابادی تعدادی از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستار بازبینی و رسیدگی مجدد به پرونده درویشان زندانی هستند. در این بیانیه آمده‌است: محرومیت از حقوق اجتماعی و ممانعت در استفاده از تمام یا بخشی از حقوق قانونی و سلب حق دفاع، سیاست و […]

درخواست وکلا از رئیسی برای بازبینی پرونده درویشان گنابادی

تعدادی از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستار بازبینی و رسیدگی مجدد به پرونده درویشان زندانی هستند.

در این بیانیه آمده‌است:

محرومیت از حقوق اجتماعی و ممانعت در استفاده از تمام یا بخشی از حقوق قانونی و سلب حق دفاع، سیاست و قانونی نانوشته است که مدت‌هاست گریبانگیر درویشان طریقت نعمت اللهی گنابادی شده است./ ایرنا