رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ‎حقوق وفوق العاده حقوق کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی هلال احمر

دبیرکل جمعیت هلال احمر خبر داد: افزایش ‎حقوق وفوق العاده حقوق کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی هلال احمر به تایید رسید واز اسفندماه امسال اجرایی می‌شود

دبیرکل جمعیت هلال احمر خبر داد: افزایش ‎حقوق وفوق العاده حقوق کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی هلال احمر به تایید رسید واز اسفندماه امسال اجرایی می‌شود