رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین پرواز از فرودگاه حلب به مقصد دمشق بعد از هشت سال

اولین پرواز از فرودگاه حلب به مقصد دمشق بعد از هشت سال اولین پرواز از فرودگاه بین‌المللی حلب به مقصد دمشق پس از گذشت بیش‌ از هشت سال از تعطیلی این فرودگاه،‌ انجام شد.

اولین پرواز از فرودگاه حلب به مقصد دمشق بعد از هشت سال

اولین پرواز از فرودگاه بین‌المللی حلب به مقصد دمشق پس از گذشت بیش‌ از هشت سال از تعطیلی این فرودگاه،‌ انجام شد.