رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ خودداری ایران از مذاکره با آمریکا را به گردن «کری» و «مورفی» انداخت

ترامپ خودداری ایران از مذاکره با آمریکا را به گردن «کری» و «مورفی» انداخت رئیس‌جمهور آمریکا در یک دلیل‌تراشی جدید، دیدار سیاستمداران دموکرات با وزیر خارجه ایران را دلیل بی‌میلی تهران برای مذاکره با واشنگتن دانسته است. / جام‌جم

ترامپ خودداری ایران از مذاکره با آمریکا را به گردن «کری» و «مورفی» انداخت

رئیس‌جمهور آمریکا در یک دلیل‌تراشی جدید، دیدار سیاستمداران دموکرات با وزیر خارجه ایران را دلیل بی‌میلی تهران برای مذاکره با واشنگتن دانسته است. / جام‌جم