رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟

حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟ حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار: امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند/ ایسنا

حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟

حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار: امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند/ ایسنا