رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: ورودی شهرها با مسافران جدید حتماً محدود خواهد شد.

وزیر کشور: ورودی شهرها با مسافران جدید حتماً محدود خواهد شد. رحمانی فضلی: مردم در مشارکت این طرح که امروز یا فردا آن را اجرا خواهیم کرد همکاری داشته باشند. نیروی انتظامی و قوه قضائیه با متخلفان برخورد می‌کنند.

وزیر کشور: ورودی شهرها با مسافران جدید حتماً محدود خواهد شد.

رحمانی فضلی: مردم در مشارکت این طرح که امروز یا فردا آن را اجرا خواهیم کرد همکاری داشته باشند.

نیروی انتظامی و قوه قضائیه با متخلفان برخورد می‌کنند.