رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان

خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان رئیس سازمان برنامه و بودجه: آثار تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در پرداختی فروردین‌ مشاهده خواهد شد ۴ کمیته ویژه برای پشتیبانی و رفع مشکلات مختلف بازنشستگان از جمله مسائل معیشتی و درمان تشکیل می‌شود. یک کمیته خاص بازنشستگان لشگری و ایثارگران است بر اساس قانون، […]

خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

آثار تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در پرداختی فروردین‌ مشاهده خواهد شد

۴ کمیته ویژه برای پشتیبانی و رفع مشکلات مختلف بازنشستگان از جمله مسائل معیشتی و درمان تشکیل می‌شود. یک کمیته خاص بازنشستگان لشگری و ایثارگران است

بر اساس قانون، شاغلانی که بین ۲.۴ میلیون تومان تا ۵.۲ میلیون دریافتی دارند به‌صورت ویژه مشمول افزایش حقوق خواهند شد که این موضوع متفاوت از افزایش پرداخت‌های مربوط به بازنشستگان است

افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در گذشته برای کادر درمانی و پرستاران محترم اعمال‌ شده است