رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهان هرگز به روال عادی قبل از شیوع این ویروس باز نخواهد گشت!

جهان هرگز به روال عادی قبل از شیوع این ویروس باز نخواهد گشت! فائوچی مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا: حتی بعد از کشف واکسن و درمان برای کرونا، جهان هرگز به روال عادی قبل از شیوع این ویروس باز نخواهد گشت /CNBC

جهان هرگز به روال عادی قبل از شیوع این ویروس باز نخواهد گشت!

فائوچی مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا: حتی بعد از کشف واکسن و درمان برای کرونا، جهان هرگز به روال عادی قبل از شیوع این ویروس باز نخواهد گشت /CNBC