رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصناف غیرضروری تهران هفته آینده هم تعطیل است

اصناف غیرضروری تهران هفته آینده هم تعطیل است رئیس اتاق اصناف تهران: تمام اصناف تهران به جز اصناف ضروری که مجاز به فعالیت هستند، در هفته آینده همچنان تعطیل خواهند بود. تاکنون لیست مشاغل پرخطر استان تهران به اتاق اصناف ابلاغ نشده است./ ایرنا

اصناف غیرضروری تهران هفته آینده هم تعطیل است

رئیس اتاق اصناف تهران:

تمام اصناف تهران به جز اصناف ضروری که مجاز به فعالیت هستند، در هفته آینده همچنان تعطیل خواهند بود.

تاکنون لیست مشاغل پرخطر استان تهران به اتاق اصناف ابلاغ نشده است./ ایرنا