رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران ۱۱۷ کیلوگرم است

سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران ۱۱۷ کیلوگرم است رییس هیات مدیره انجمن گاوداران ایران: سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران برای هر نفر سالانه ۱۱۷ کیلوگرم است که حدود ۴۸ کیلوگرم کمتر از میانگین مصرف جهانی است. طبق آمارهای موجود میانگین سرانه مصرف شیر و لبنیات در جهان برای هر نفر ۱۶۵ […]

سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران ۱۱۷ کیلوگرم است

رییس هیات مدیره انجمن گاوداران ایران:

سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران برای هر نفر سالانه ۱۱۷ کیلوگرم است که حدود ۴۸ کیلوگرم کمتر از میانگین مصرف جهانی است.

طبق آمارهای موجود میانگین سرانه مصرف شیر و لبنیات در جهان برای هر نفر ۱۶۵ کیلوگرم است./ ایرنا