رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینستاگرام صفحه ساشا سبحانی را بعد از تتلو نیز مسدود کرد

اینستاگرام صفحه ساشا سبحانی را بعد از تتلو نیز مسدود کرد کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند این صفحه‌ها به‌دلیل انتشار محتوا یا اقدام به مسائل غیراخلاقی مسدود شده‌اند.

اینستاگرام صفحه ساشا سبحانی را بعد از تتلو نیز مسدود کرد

کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند این صفحه‌ها به‌دلیل انتشار محتوا یا اقدام به مسائل غیراخلاقی مسدود شده‌اند.