رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وقوع انفجار در نفتکش اندونزی

وقوع انفجار در نفتکش اندونزی منابع خبری از وقوع دو انفجار در یک نفتکش اندونزیایی پهلو گرفته در جزیره سوماترا خبر دادند که به مجروح شدن دستکم ۲۲ خدمه آن منجر شده است.

وقوع انفجار در نفتکش اندونزی

منابع خبری از وقوع دو انفجار در یک نفتکش اندونزیایی پهلو گرفته در جزیره سوماترا خبر دادند که به مجروح شدن دستکم ۲۲ خدمه آن منجر شده است.