رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار نظام وظیفه به مشمولان غایب گروه پزشکی و پیراپزشکی

هشدار نظام وظیفه به مشمولان غایب گروه پزشکی و پیراپزشکی سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی: مشمولان فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی سال ۹۸ که تا تاریخ ۹۹/۲/۱۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند، وارد غیبت شده و باید هرچه سریعتر وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.

هشدار نظام وظیفه به مشمولان غایب گروه پزشکی و پیراپزشکی

سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی:

مشمولان فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی سال ۹۸ که تا تاریخ ۹۹/۲/۱۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند، وارد غیبت شده و باید هرچه سریعتر وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.